რას გთავაზობთ

ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი ინგლისურ ენაზე

კურსი წარმოადგენს კომბინაციას იმ მნიშვნელოვანი თემების, რაც აქტუალურია დღევანდელ ფინანსურ სამყაროში დაუნდა იცოდეს ფინანსებში დასაქმებულმა სპეციალისტმა/ანალიტიკოსმა. შესაბამისად, კურსის მიზანია, მსმენელებს აუმაღლოს ცონდა ფინანსების საკვანძო, ფუნდამენტური საკითხების შესახებ და განუვითაროს სათანადო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.

 

  • აღრიცხვა/ანგარიშგების წარმოების ფუნდამენტური საკითხები;
  • ფინანსური ანალიზი;
  • ფინანსური მენეჯმენტი;
  • საქართველოს საფინანსო სექტორი და ბოლოსფინანსური მოდელირება, მონაცემთა დამუშავება და ინტერაქტიული რეპორტინგი ექსელში.
  • ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, ვისაც სურს შეისწავლოს თანამედროვე საფინანსო სამყაროს აქტუალური საკითხები, გაეცნოს საქართველოს საფინანსო სისტემას, საერთაშორისო გამოცდილებასდა მონაცემთა დამუშავების ტექნიკებს.