ჩვენ შესახებ

აკადემიის ტრენერები

ნათია გულუა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
  • GRB , ბიუჯეტირება

ნათია ცხოიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
  • სახელმწიფო შესყიდვები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის

ნანა მახათაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ნატა მოკვერაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
  • GRB, ბიუჯეტირება

ნინო კოკაია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ანი სიჭინავა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ლევან გუჯაბიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ნინო დვალიშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ლელა ხუჭუა

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

მიშა ასლანიანი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ცოტნე ხვიჩია

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ანა არგანაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს: