ჩვენ შესახებ

აკადემიის ტრენერები

გიორგი მგელაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ციფრული მარკეტინგი - სოციალური მედია
 • ასევე, უძღვება საქართველოში არსებულ სხვადასხვა ტრენინგ ცენტრში ციფრული მარკეტინგის კურსებს

ომარ ტერტერაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • უნარები

თამარ ედიშერაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ფინანსურ აღრიცხვაში საერთაშორისო სტანდარტები დამწყებთათვის
 • მთავარი ბუღალტერის სერტიფიცირების პროგრამის მიხედვით (ბაფ-ის კურსები)
 • მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები

შორენა კახიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • GRB, ბიუჯეტირება

ქეთევან მოდებაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ინვენტარიზაციის ჩატარების და ქონების ჩამოწერის პროცედურები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში

შალვა ჯულაყიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • სახელმწიფო შესყიდვები

შოთა მინაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საგადასახადო კანონმდებლობა

ხატია ცხვედიანი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • საგადასახადო კანონმდებლობა

ანა გოგორიშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • სპეციალიზებული კურსი საბაჟო დეპარტამენტის სტაჟიორებისთვის
 • თავისუფალ მიმოქცევაში საქონლის გაშვების საბაჟო პროცედურები
 • '' E-CUSTOMS "-ის დეკლარირების მოდულთან მუშაობა

ანა რომანენკო

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • პირველადი საგადასახადო დოკუმენტების ადმინისტრირება
 • საგადასახადო დეკლარაციების შევსების წესი და პირადი აღრიცხვის ბარათი
 • საგადასახადო კანონმდებლობა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის
 • დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი

ბექა გოგილიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  
 • ფინანსური მოდელირება ექსელში/ Ms. Excel-ის კურსი

გიორგი მესხორაძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

პროგრამული ბიუჯეტირება, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება