ჩვენ შესახებ

აკადემიის ტრენერები

ნოდარ ხერხეულიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

სახელმწიფო შესყიდვები.

ეთერ ჩაჩანიძე

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

მართვა და ლიდერობა; კომუნიკაცია და მართვა; ცვლილებების მართვა; სამართლებრივი წერა; ორგანიზაციის მართვა; კონფლიქტების მართვა.

თამარ ედიშერაშვილი

აკადემიაში უძღვება ტრენინგებს:  

ფინანსურ აღრიცხვაში საერთაშორისო სტანდარტები დამწყებთათვის; მთავარი ბუღალტერის სერტიფიცირების პროგრამის მიხედვით (ბაფ-ის კურსები); მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები.