ჩვენ შესახებ

ჩვენი გუნდი

ტარიელ ჭულუხაძე

აკადემიის დირექტორი

გიორგი რაზმაძე

დირექტორის მოადგილე

ეკატერინე გოგელაშვილი

პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი

ვლადიმერ კვაჭანტირაძე

ტესტირებებისა და შეფასებების მენეჯერი

მარიამ ხვიჩია

რეგიონული პროექტების სამსახურის უფროსი

თამარ პირტახია

პროექტების მართვის კოორდინატორი

ხათუნა ზაქარიაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

მარიამ ვარდოშვილი

ტესტირებებისა და შეფასებების კოორდინატორი

ანა მარგიანი

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

გოჩა მოსაშვილი

პროექტების მართვის კოორდინატორი

ლანა პირტახია

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ქრისტინე ენუქიძე

სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი