ჩვენ შესახებ

ჩვენი გუნდი

დავით ციბაძე

ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ევგენი ესაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის მენეჯერი

ომარ ოქროპირიძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის კოორდინატორი

მაია ბერიანიძე

საქმისწარმოების კოორდინატორი

თამთა ყაველაშვილი

სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი

უჩა ქურდაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის კოორდინატორი

თათია ბერიანიძე

პროექტების მართვის კოორდინატორი

თეა ლოლაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

რუსტავ ოგენაზოვი

ადმინისტრაციული სამსახურის თანამშრომელი

გიორგი ჭიჭინაძე

პროექტების მართვის კოორდინატორი

თეა კუჭავა

პროექტების მართვის კოორდინატორი

დარეჯან დემურაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორდინატორი