ჩვენ შესახებ

ჩვენი გუნდი

დავით ციბაძე

ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ევგენი ესაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის მენეჯერი

ომარ ოქროპირიძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის კოორდინატორი

მაია ბერიანიძე

საქმისწარმოების კოორდინატორი

თამთა ყაველაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი

უჩა ქურდაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის კოორდინატორი

თათია ბერიანიძე

პროექტების მართვის კოორდინატორი

თეა ლოლაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

თამარ გვაზავა

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

გიორგი შენგელია

ადმინისტრაციული სამსახურის თანამშრომელი

რუსტავ ოგენაზოვი

ადმინისტრაციული სამსახურის თანამშრომელი

გიორგი ჭიჭინაძე

პროექტების მართვის კოორდინატორი